Expasy logo

ENZYME

ENZYME entry: EC 1.14.99.60

Accepted Name
3-demethoxyubiquinol 3-hydroxylase
Alternative Name(s)
6-methoxy-3-methyl-2-(all-trans-polyprenyl)-1,4-benzoquinol 5-hydroxylase
Reaction catalysed
a 6-methoxy-3-methyl-2-all-trans-polyprenyl-1,4-benzoquinol + AH2 + O2 <=> A + a 3-demethylubiquinol + H2O
Comment(s)
The enzyme catalyzes the last hydroxylation reaction during the biosynthesis of ubiquinone.
Cross-references
BRENDA1.14.99.60
EC2PDB1.14.99.60
ExplorEnz1.14.99.60
PRIAM enzyme-specific profiles1.14.99.60
KEGG Ligand Database for Enzyme Nomenclature1.14.99.60
IUBMB Enzyme Nomenclature1.14.99.60
IntEnz1.14.99.60
MEDLINEFind literature relating to 1.14.99.60
MetaCyc1.14.99.60
Rhea expert-curated reactions1.14.99.60
UniProtKB/Swiss-Prot
A1TKP1, COQ7_ACIACQ6F9T3, COQ7_ACIADB7H121, COQ7_ACIB3
B7IB81, COQ7_ACIB5B2HTV8, COQ7_ACIBCB0VM45, COQ7_ACIBS
A3M6L7, COQ7_ACIBTB9MDA8, COQ7_ACIETA1W3V1, COQ7_ACISJ
Q220S2, COQ7_ALBFTQ0VMY0, COQ7_ALCBSQ5P7T5, COQ7_AROAE
A1K973, COQ7_AZOSBC1DHY3, COQ7_AZOVDQ2KYH8, COQ7_BORA1
Q7WP11, COQ7_BORBRQ7W1A7, COQ7_BORPAA9I769, COQ7_BORPD
Q7VUE5, COQ7_BORPEQ2TBW2, COQ7_BOVINB1YSR4, COQ7_BURA4
A0K476, COQ7_BURCHB4E6K2, COQ7_BURCJQ0BIL1, COQ7_BURCM
Q39JY0, COQ7_BURL3A9AJ26, COQ7_BURM1A3MR53, COQ7_BURM7
A2S5V5, COQ7_BURM9Q62GR7, COQ7_BURMAA1V0S8, COQ7_BURMS
B1JUW2, COQ7_BURO0Q1BZH3, COQ7_BURO1A3NZM5, COQ7_BURP0
Q3JNC9, COQ7_BURP1A3NDX4, COQ7_BURP6Q63QI7, COQ7_BURPS
Q2SZJ3, COQ7_BURTAA4JB84, COQ7_BURVGP48376, COQ7_CAEEL
Q1QZ39, COQ7_CHRSDQ7NSP9, COQ7_CHRVOB6J3G0, COQ7_COXB2
A9KB88, COQ7_COXBNA9NAW1, COQ7_COXBRQ83AL3, COQ7_COXBU
Q1LIL6, COQ7_CUPMCQ0K6L4, COQ7_CUPNHQ46WY4, COQ7_CUPPJ
B3R6W9, COQ7_CUPTRQ47IC7, COQ7_DECARA9BXN5, COQ7_DELAS
Q54VB3, COQ7_DICDIB0TZT4, COQ7_FRAP2Q14IS8, COQ7_FRAT1
A7NC15, COQ7_FRATFQ2A3K5, COQ7_FRATHB2SH27, COQ7_FRATM
A0Q6K1, COQ7_FRATNQ0BM15, COQ7_FRATOQ5NHC6, COQ7_FRATT
A4IY33, COQ7_FRATWA4G1T0, COQ7_HERARA2RPN0, COQ7_HERSE
Q99807, COQ7_HUMANA6SUN5, COQ7_JANMAC1D7C0, COQ7_LARHH
Q5X963, COQ7_LEGPAA5I9H9, COQ7_LEGPCQ5ZZI2, COQ7_LEGPH
Q5X0J0, COQ7_LEGPLA6VZM4, COQ7_MARMSA2SKI7, COQ7_METPP
P97478, COQ7_MOUSEQ0AIU7, COQ7_NITECQ82U40, COQ7_NITEU
Q2YC72, COQ7_NITMUQ3JCJ6, COQ7_NITOCB2SYY5, COQ7_PARPJ
Q13TY2, COQ7_PARXLA4SV64, COQ7_POLAQA1VJY7, COQ7_POLNA
B1XT00, COQ7_POLNSQ12FJ1, COQ7_POLSJQ48NP2, COQ7_PSE14
A6UZF6, COQ7_PSEA7B7V613, COQ7_PSEA8Q02TB1, COQ7_PSEAB
Q9I5R6, COQ7_PSEAEQ1IFZ3, COQ7_PSEE4Q4K507, COQ7_PSEF5
C3K303, COQ7_PSEFSA4XZC2, COQ7_PSEMYA5VXM0, COQ7_PSEP1
Q3K5V9, COQ7_PSEPFB0KK40, COQ7_PSEPGQ88QR1, COQ7_PSEPK
B1JE29, COQ7_PSEPWQ889Z8, COQ7_PSESMQ4ZML8, COQ7_PSEU2
Q4FRJ8, COQ7_PSYA2Q1QA35, COQ7_PSYCKA5WDY5, COQ7_PSYWF
Q8XVH7, COQ7_RALN1B2UCY7, COQ7_RALPJQ63619, COQ7_RAT
Q2RNK3, COQ7_RHORTQ21MQ9, COQ7_SACD2O74826, COQ7_SCHPO
A4VHK4, COQ7_STUS1Q3SGX7, COQ7_THIDAC5CPL7, COQ7_VARPS
A1WHG6, COQ7_VEREIQ8PQ42, COQ7_XANACQ3BYB0, COQ7_XANC5
Q4UZF3, COQ7_XANC8Q8PD67, COQ7_XANCPQ2NYE2, COQ7_XANOM
B2SL08, COQ7_XANOPQ5GV65, COQ7_XANORQ9PD41, COQ7_XYLFA
Q87DD2, COQ7_XYLFTP41735, COQ7_YEASTP75728, UBIF_ECOLI
A1KVW0, UBIM_NEIMF

View entry in original ENZYME format
View entry in raw text format (no links)
All UniProtKB/Swiss-Prot entries referenced in this entry, with possibility to download in different formats, align etc.
All ENZYME / UniProtKB/Swiss-Prot entries corresponding to 1.14.99.-
All ENZYME / UniProtKB/Swiss-Prot entries corresponding to 1.14.-.-
All ENZYME / UniProtKB/Swiss-Prot entries corresponding to 1.-.-.-