Home  |  Contact

ENZYME entry: EC 1.14.99.60

Accepted Name
3-demethoxyubiquinol 3-hydroxylase.
Alternative Name(s)
6-methoxy-3-methyl-2-(all-trans-polyprenyl)-1,4-benzoquinol 5-hydroxylase.
Reaction catalysed
6-methoxy-3-methyl-2-(all-trans-polyprenyl)-1,4-benzoquinol + a reduced acceptor + O(2) <=> 3-demethylubiquinol + acceptor + H(2)O
Comment(s)
The enzyme catalyzes the last hydroxylation reaction during the biosynthesis of ubiquinone.
Cross-references
BRENDA1.14.99.60
EC2PDB1.14.99.60
ExplorEnz1.14.99.60
PRIAM enzyme-specific profiles1.14.99.60
KEGG Ligand Database for Enzyme Nomenclature1.14.99.60
IUBMB Enzyme Nomenclature1.14.99.60
IntEnz1.14.99.60
MEDLINEFind literature relating to 1.14.99.60
MetaCyc1.14.99.60
UniProtKB/Swiss-Prot
A1TKP1, COQ7_ACIAC;  Q6F9T3, COQ7_ACIAD;  B7H121, COQ7_ACIB3;  
B7IB81, COQ7_ACIB5;  B2HTV8, COQ7_ACIBC;  B0VM45, COQ7_ACIBS;  
A3M6L7, COQ7_ACIBT;  B9MDA8, COQ7_ACIET;  A1W3V1, COQ7_ACISJ;  
Q0VMY0, COQ7_ALCBS;  Q5P7T5, COQ7_AROAE;  A1K973, COQ7_AZOSB;  
C1DHY3, COQ7_AZOVD;  Q2KYH8, COQ7_BORA1;  Q7WP11, COQ7_BORBR;  
Q7W1A7, COQ7_BORPA;  A9I769, COQ7_BORPD;  Q7VUE5, COQ7_BORPE;  
B1YSR4, COQ7_BURA4;  Q1BZH3, COQ7_BURCA;  B1JUW2, COQ7_BURCC;  
A0K476, COQ7_BURCH;  B4E6K2, COQ7_BURCJ;  Q0BIL1, COQ7_BURCM;  
Q39JY0, COQ7_BURL3;  A9AJ26, COQ7_BURM1;  A3MR53, COQ7_BURM7;  
A2S5V5, COQ7_BURM9;  Q62GR7, COQ7_BURMA;  A1V0S8, COQ7_BURMS;  
A3NZM5, COQ7_BURP0;  Q3JNC9, COQ7_BURP1;  A3NDX4, COQ7_BURP6;  
Q63QI7, COQ7_BURPS;  Q2SZJ3, COQ7_BURTA;  A4JB84, COQ7_BURVG;  
Q1QZ39, COQ7_CHRSD;  Q7NSP9, COQ7_CHRVO;  B6J3G0, COQ7_COXB2;  
A9KB88, COQ7_COXBN;  A9NAW1, COQ7_COXBR;  Q83AL3, COQ7_COXBU;  
Q1LIL6, COQ7_CUPMC;  Q0K6L4, COQ7_CUPNH;  Q46WY4, COQ7_CUPPJ;  
B3R6W9, COQ7_CUPTR;  Q47IC7, COQ7_DECAR;  A9BXN5, COQ7_DELAS;  
B0TZT4, COQ7_FRAP2;  Q14IS8, COQ7_FRAT1;  A7NC15, COQ7_FRATF;  
Q2A3K5, COQ7_FRATH;  B2SH27, COQ7_FRATM;  A0Q6K1, COQ7_FRATN;  
Q0BM15, COQ7_FRATO;  Q5NHC6, COQ7_FRATT;  A4IY33, COQ7_FRATW;  
A4G1T0, COQ7_HERAR;  A2RPN0, COQ7_HERSE;  A6SUN5, COQ7_JANMA;  
C1D7C0, COQ7_LARHH;  Q5X963, COQ7_LEGPA;  A5I9H9, COQ7_LEGPC;  
Q5ZZI2, COQ7_LEGPH;  Q5X0J0, COQ7_LEGPL;  A6VZM4, COQ7_MARMS;  
A2SKI7, COQ7_METPP;  Q0AIU7, COQ7_NITEC;  Q82U40, COQ7_NITEU;  
Q2YC72, COQ7_NITMU;  Q3JCJ6, COQ7_NITOC;  B2SYY5, COQ7_PARPJ;  
Q13TY2, COQ7_PARXL;  A4SV64, COQ7_POLAQ;  A1VJY7, COQ7_POLNA;  
B1XT00, COQ7_POLNS;  Q12FJ1, COQ7_POLSJ;  Q48NP2, COQ7_PSE14;  
A6UZF6, COQ7_PSEA7;  B7V613, COQ7_PSEA8;  Q02TB1, COQ7_PSEAB;  
Q9I5R6, COQ7_PSEAE;  Q1IFZ3, COQ7_PSEE4;  Q4K507, COQ7_PSEF5;  
C3K303, COQ7_PSEFS;  A4XZC2, COQ7_PSEMY;  A5VXM0, COQ7_PSEP1;  
Q3K5V9, COQ7_PSEPF;  B0KK40, COQ7_PSEPG;  Q88QR1, COQ7_PSEPK;  
B1JE29, COQ7_PSEPW;  Q889Z8, COQ7_PSESM;  Q4ZML8, COQ7_PSEU2;  
A4VHK4, COQ7_PSEU5;  Q4FRJ8, COQ7_PSYA2;  Q1QA35, COQ7_PSYCK;  
A5WDY5, COQ7_PSYWF;  B2UCY7, COQ7_RALPJ;  Q8XVH7, COQ7_RALSO;  
Q220S2, COQ7_RHOFT;  Q2RNK3, COQ7_RHORT;  Q21MQ9, COQ7_SACD2;  
Q3SGX7, COQ7_THIDA;  C5CPL7, COQ7_VARPS;  A1WHG6, COQ7_VEREI;  
Q8PQ42, COQ7_XANAC;  Q3BYB0, COQ7_XANC5;  Q4UZF3, COQ7_XANC8;  
Q8PD67, COQ7_XANCP;  Q2NYE2, COQ7_XANOM;  B2SL08, COQ7_XANOP;  
Q5GV65, COQ7_XANOR;  Q9PD41, COQ7_XYLFA;  Q87DD2, COQ7_XYLFT;  
P41735, COQ7_YEAST;  P75728, UBIF_ECOLI;  A1KVW0, UBIM_NEIMF;  

View entry in original ENZYME format
View entry in raw text format (no links)
All UniProtKB/Swiss-Prot entries referenced in this entry, with possibility to download in different formats, align etc.
All ENZYME / UniProtKB/Swiss-Prot entries corresponding to 1.14.99.-
All ENZYME / UniProtKB/Swiss-Prot entries corresponding to 1.14.-.-
All ENZYME / UniProtKB/Swiss-Prot entries corresponding to 1.-.-.-