Expasy logo

ENZYME

ENZYME entry: EC 1.14.99.60

Accepted Name
3-demethoxyubiquinol 3-hydroxylase
Alternative Name(s)
6-methoxy-3-methyl-2-(all-trans-polyprenyl)-1,4-benzoquinol 5-hydroxylase
Reaction catalysed
a 6-methoxy-3-methyl-2-all-trans-polyprenyl-1,4-benzoquinol + AH2 + O2 <=> A + a 3-demethylubiquinol + H2O
Comment(s)
The enzyme catalyzes the last hydroxylation reaction during the biosynthesis of ubiquinone.
Cross-references
BRENDA1.14.99.60
EC2PDB1.14.99.60
ExplorEnz1.14.99.60
PRIAM enzyme-specific profiles1.14.99.60
KEGG Ligand Database for Enzyme Nomenclature1.14.99.60
IUBMB Enzyme Nomenclature1.14.99.60
IntEnz1.14.99.60
MEDLINEFind literature relating to 1.14.99.60
MetaCyc1.14.99.60
Rhea expert-curated reactions1.14.99.60
UniProtKB/Swiss-Prot
Q6F9T3, COQ7_ACIADB7H121, COQ7_ACIB3B7IB81, COQ7_ACIB5
B2HTV8, COQ7_ACIBCB0VM45, COQ7_ACIBSA3M6L7, COQ7_ACIBT
B9MDA8, COQ7_ACIETA1W3V1, COQ7_ACISJQ220S2, COQ7_ALBFT
Q0VMY0, COQ7_ALCBSQ5P7T5, COQ7_AROAEA1K973, COQ7_AZOSB
C1DHY3, COQ7_AZOVDQ2KYH8, COQ7_BORA1Q7WP11, COQ7_BORBR
Q7W1A7, COQ7_BORPAA9I769, COQ7_BORPDQ7VUE5, COQ7_BORPE
Q2TBW2, COQ7_BOVINB1YSR4, COQ7_BURA4A0K476, COQ7_BURCH
B4E6K2, COQ7_BURCJQ0BIL1, COQ7_BURCMQ39JY0, COQ7_BURL3
A9AJ26, COQ7_BURM1A3MR53, COQ7_BURM7A2S5V5, COQ7_BURM9
Q62GR7, COQ7_BURMAA1V0S8, COQ7_BURMSB1JUW2, COQ7_BURO0
Q1BZH3, COQ7_BURO1A3NZM5, COQ7_BURP0Q3JNC9, COQ7_BURP1
A3NDX4, COQ7_BURP6Q63QI7, COQ7_BURPSQ2SZJ3, COQ7_BURTA
A4JB84, COQ7_BURVGP48376, COQ7_CAEELQ1QZ39, COQ7_CHRSD
Q7NSP9, COQ7_CHRVOB6J3G0, COQ7_COXB2A9KB88, COQ7_COXBN
A9NAW1, COQ7_COXBRQ83AL3, COQ7_COXBUQ1LIL6, COQ7_CUPMC
Q0K6L4, COQ7_CUPNHQ46WY4, COQ7_CUPPJB3R6W9, COQ7_CUPTR
Q47IC7, COQ7_DECARA9BXN5, COQ7_DELASQ54VB3, COQ7_DICDI
B0TZT4, COQ7_FRAP2Q14IS8, COQ7_FRAT1A7NC15, COQ7_FRATF
Q2A3K5, COQ7_FRATHB2SH27, COQ7_FRATMA0Q6K1, COQ7_FRATN
Q0BM15, COQ7_FRATOQ5NHC6, COQ7_FRATTA4IY33, COQ7_FRATW
A4G1T0, COQ7_HERARA2RPN0, COQ7_HERSEQ99807, COQ7_HUMAN
A6SUN5, COQ7_JANMAC1D7C0, COQ7_LARHHQ5X963, COQ7_LEGPA
A5I9H9, COQ7_LEGPCQ5ZZI2, COQ7_LEGPHQ5X0J0, COQ7_LEGPL
A6VZM4, COQ7_MARMSA2SKI7, COQ7_METPPP97478, COQ7_MOUSE
Q0AIU7, COQ7_NITECQ82U40, COQ7_NITEUQ2YC72, COQ7_NITMU
Q3JCJ6, COQ7_NITOCA1TKP1, COQ7_PARC0B2SYY5, COQ7_PARPJ
Q13TY2, COQ7_PARXLA4SV64, COQ7_POLAQA1VJY7, COQ7_POLNA
B1XT00, COQ7_POLNSQ12FJ1, COQ7_POLSJQ48NP2, COQ7_PSE14
A6UZF6, COQ7_PSEA7B7V613, COQ7_PSEA8Q02TB1, COQ7_PSEAB
Q9I5R6, COQ7_PSEAEQ1IFZ3, COQ7_PSEE4Q4K507, COQ7_PSEF5
C3K303, COQ7_PSEFSA4XZC2, COQ7_PSEMYA5VXM0, COQ7_PSEP1
Q3K5V9, COQ7_PSEPFB0KK40, COQ7_PSEPGQ88QR1, COQ7_PSEPK
B1JE29, COQ7_PSEPWQ889Z8, COQ7_PSESMQ4ZML8, COQ7_PSEU2
Q4FRJ8, COQ7_PSYA2Q1QA35, COQ7_PSYCKA5WDY5, COQ7_PSYWF
Q8XVH7, COQ7_RALN1B2UCY7, COQ7_RALPJQ63619, COQ7_RAT
Q2RNK3, COQ7_RHORTQ21MQ9, COQ7_SACD2O74826, COQ7_SCHPO
A4VHK4, COQ7_STUS1Q3SGX7, COQ7_THIDAC5CPL7, COQ7_VARPS
A1WHG6, COQ7_VEREIQ8PQ42, COQ7_XANACQ3BYB0, COQ7_XANC5
Q4UZF3, COQ7_XANC8Q8PD67, COQ7_XANCPQ2NYE2, COQ7_XANOM
B2SL08, COQ7_XANOPQ5GV65, COQ7_XANORQ9PD41, COQ7_XYLFA
Q87DD2, COQ7_XYLFTP41735, COQ7_YEASTP75728, UBIF_ECOLI
A1KVW0, UBIM_NEIMF

View entry in original ENZYME format
View entry in raw text format (no links)
All UniProtKB/Swiss-Prot entries referenced in this entry, with possibility to download in different formats, align etc.
All ENZYME / UniProtKB/Swiss-Prot entries corresponding to 1.14.99.-
All ENZYME / UniProtKB/Swiss-Prot entries corresponding to 1.14.-.-
All ENZYME / UniProtKB/Swiss-Prot entries corresponding to 1.-.-.-