Expasy logo

ENZYME

ENZYME entry: EC 2.1.2.11

Accepted Name
3-methyl-2-oxobutanoate hydroxymethyltransferase
Alternative Name(s)
alpha-ketoisovalerate hydroxymethyltransferase
dehydropantoate hydroxymethyltransferase
ketopantoate hydroxymethyltransferase
Reaction catalysed
(6R)-5,10-methylene-5,6,7,8-tetrahydrofolate + 3-methyl-2-oxobutanoate + H2O <=> (6S)-5,6,7,8-tetrahydrofolate + 2-dehydropantoate
Cross-references
BRENDA2.1.2.11
EC2PDB2.1.2.11
ExplorEnz2.1.2.11
PRIAM enzyme-specific profiles2.1.2.11
KEGG Ligand Database for Enzyme Nomenclature2.1.2.11
IUBMB Enzyme Nomenclature2.1.2.11
IntEnz2.1.2.11
MEDLINEFind literature relating to 2.1.2.11
MetaCyc2.1.2.11
Rhea expert-curated reactions2.1.2.11
UniProtKB/Swiss-Prot
Q5E2T2, PANB1_ALIF1O82357, PANB1_ARATHQ89TZ6, PANB1_BRADU
A0K4T1, PANB1_BURCHQ0BI15, PANB1_BURCMQ391N3, PANB1_BURL3
Q2SNS0, PANB1_HAHCHA2SDV6, PANB1_METPPQ9AWZ8, PANB1_ORYSJ
Q02K83, PANB1_PSEABQ9I3C3, PANB1_PSEAEQ1I9K4, PANB1_PSEE4
Q4K629, PANB1_PSEF5Q5NL34, PANB1_ZYMMOQ5DZU8, PANB2_ALIF1
Q9M315, PANB2_ARATHQ9AMS0, PANB2_BRADUA0AXR0, PANB2_BURCH
Q0B4Z6, PANB2_BURCMQ39JC5, PANB2_BURL3Q2S8W3, PANB2_HAHCH
A2SEX8, PANB2_METPPQ9AWZ7, PANB2_ORYSJQ02FU3, PANB2_PSEAB
Q9HV70, PANB2_PSEAEQ1I4P2, PANB2_PSEE4Q4K5Y4, PANB2_PSEF5
Q5NL16, PANB2_ZYMMOQ89MZ4, PANB3_BRADUB0BYP7, PANB_ACAM1
A3DDV7, PANB_ACET2Q6F854, PANB_ACIADB7H011, PANB_ACIB3
B7I682, PANB_ACIB5B2HTG4, PANB_ACIBCB0VKK4, PANB_ACIBS
B0V5M5, PANB_ACIBYA0LTD0, PANB_ACIC1B7JBM8, PANB_ACIF2
B5ES07, PANB_ACIF5A1WBI7, PANB_ACISJA0KP07, PANB_AERHH
Q9YE97, PANB_AERPEA4SJ61, PANB_AERS4B6JGY0, PANB_AFIC5
Q8UA91, PANB_AGRFCB9JH27, PANB_AGRRKQ21U09, PANB_ALBFT
Q0VSR3, PANB_ALCBSA8EVP8, PANB_ALIB4B5FB05, PANB_ALIFM
B6ELE1, PANB_ALISLQ5WGA3, PANB_ALKCKQ0AB69, PANB_ALKEH
A6TMH9, PANB_ALKMQB9JXS3, PANB_ALLAMB4RYN8, PANB_ALTMD
B8J7G7, PANB_ANAD2Q2IFU2, PANB_ANADEA7HGZ2, PANB_ANADF
B9KHN0, PANB_ANAMFQ5PBP6, PANB_ANAMMB4UDZ3, PANB_ANASK
O67783, PANB_AQUAEQ5NXQ3, PANB_AROAEA0JVB5, PANB_ARTS2
B6YS36, PANB_AZOPCA1KAA5, PANB_AZOSBC3P5Q9, PANB_BACAA
C3L8Q0, PANB_BACACA0RBZ2, PANB_BACAHQ81ST3, PANB_BACAN
B7JHQ6, PANB_BACC0Q73AV4, PANB_BACC1B7IPB7, PANB_BACC2
C1EN36, PANB_BACC3B7HHU3, PANB_BACC4B7HL53, PANB_BACC7
A7GN76, PANB_BACCNQ81FN7, PANB_BACCRQ63DJ3, PANB_BACCZ
Q5LD96, PANB_BACFNQ64UB9, PANB_BACFRQ6HL16, PANB_BACHK
Q65I56, PANB_BACLDA9VME9, PANB_BACMKA8FEH7, PANB_BACP2
P52996, PANB_BACSUQ8A9W7, PANB_BACTNA7Z5Z4, PANB_BACVZ
A1US40, PANB_BARBKQ6G5H3, PANB_BARHEQ6G078, PANB_BARQU
A9IRP2, PANB_BART1Q1LTN1, PANB_BAUCHQ6MHI3, PANB_BDEBA
Q7WER7, PANB_BORBRQ7W3E7, PANB_BORPAA9IHJ7, PANB_BORPD
Q7VV53, PANB_BORPEB2S9H9, PANB_BRUA1Q2YPI1, PANB_BRUA2
Q57F29, PANB_BRUABA9M8B3, PANB_BRUC2C0RH46, PANB_BRUMB
P65654, PANB_BRUMEB0CJW1, PANB_BRUSIP65655, PANB_BRUSU
B8D8Z6, PANB_BUCA5P57293, PANB_BUCAIQ8K9U6, PANB_BUCAP
B8D7A1, PANB_BUCATA9AGB5, PANB_BURM1A3MN95, PANB_BURM7
A2S561, PANB_BURM9Q62HD8, PANB_BURMAA1V0V0, PANB_BURMS
Q1BYX0, PANB_BURO1A3NYX3, PANB_BURP0Q3JP15, PANB_BURP1
A3ND64, PANB_BURP6Q63R49, PANB_BURPSQ2SYZ1, PANB_BURTA
A4JBS4, PANB_BURVGB9ML78, PANB_CALBDA8MAX6, PANB_CALMQ
A4XMZ4, PANB_CALS8A7ZEL6, PANB_CAMC1A7GZP8, PANB_CAMC5
A0RN82, PANB_CAMFFA8FK87, PANB_CAMJ8A7H574, PANB_CAMJD
Q9PIK1, PANB_CAMJEQ29W37, PANB_CAMJJQ5HWH3, PANB_CAMJR
Q3A9L0, PANB_CARHZQ9A7R9, PANB_CAUVCB8GVL8, PANB_CAUVN
A0RXQ5, PANB_CENSYA3PGQ2, PANB_CERS1Q3J5N1, PANB_CERS4
A4WVH0, PANB_CERS5Q11F82, PANB_CHESBA9WFR7, PANB_CHLAA
B8G644, PANB_CHLADQ3AS53, PANB_CHLCHB3EDF1, PANB_CHLL2
Q3B394, PANB_CHLL3B3QMS8, PANB_CHLP8B3EQ18, PANB_CHLPB
A1BH02, PANB_CHLPDA4SE31, PANB_CHLPMB9LII0, PANB_CHLSY
Q8KCS2, PANB_CHLTEA0M360, PANB_CHRFKQ1QSZ9, PANB_CHRSD
Q7NXJ1, PANB_CHRVOB5E846, PANB_CITBBA8ALE9, PANB_CITK8
Q97F39, PANB_CLOABA7FR60, PANB_CLOB1C3L035, PANB_CLOB6
A6LWN6, PANB_CLOB8B2V1L8, PANB_CLOBAC1FS97, PANB_CLOBJ
B1IEL6, PANB_CLOBKA7GAI6, PANB_CLOBLB1KUY7, PANB_CLOBM
Q18C32, PANB_CLOD6A5N5W0, PANB_CLOK5A0PXQ3, PANB_CLONN
Q47W60, PANB_COLP3Q6NEB7, PANB_CORDIQ8FUA5, PANB_COREF
A4QAA6, PANB_CORGBQ9X712, PANB_CORGLQ4JWH1, PANB_CORJK
B6J9H8, PANB_COXB1B6J1Q3, PANB_COXB2A9KEG7, PANB_COXBN
Q83EA2, PANB_COXBUA7MGP6, PANB_CROS8Q1LJ86, PANB_CUPMC
Q0K762, PANB_CUPNHQ46XJ2, PANB_CUPPJB3R6G5, PANB_CUPTR
B8HWP9, PANB_CYAP4Q11Q55, PANB_CYTH3Q47B66, PANB_DECAR
Q3Z8B4, PANB_DEHM1A5FR68, PANB_DEHMBQ3ZXG0, PANB_DEHMC
C1CX98, PANB_DEIDVQ1J1C0, PANB_DEIGDQ9RR81, PANB_DEIRA
A9BV02, PANB_DELASC0QFH9, PANB_DESAHB8FFR9, PANB_DESAL
B8G1S3, PANB_DESHDQ250S5, PANB_DESHYQ6AJ44, PANB_DESPS
Q729A6, PANB_DESVHA1VBJ4, PANB_DESVVA7ZHM4, PANB_ECO24
B7UII2, PANB_ECO27B7MBB7, PANB_ECO45B7LGJ6, PANB_ECO55
Q8X929, PANB_ECO57B5YZH1, PANB_ECO5EB7NI94, PANB_ECO7I
B7MNZ6, PANB_ECO81B7M175, PANB_ECO8AC4ZRM7, PANB_ECOBW
B1XCA9, PANB_ECODHA7ZW83, PANB_ECOHSA1A7I0, PANB_ECOK1
Q0TLJ8, PANB_ECOL5Q8FL30, PANB_ECOL6B1IQK6, PANB_ECOLC
P31057, PANB_ECOLIB7N804, PANB_ECOLUB6HZA9, PANB_ECOSE
B1LGT6, PANB_ECOSMQ1RG56, PANB_ECOUTC5B9K6, PANB_EDWI9
Q9Y7B6, PANB_EMENIB1GZJ8, PANB_ENDTXA4W6N8, PANB_ENT38
Q833S5, PANB_ENTFAB2VD19, PANB_ERWT9Q2NAY0, PANB_ERYLH
B7LW41, PANB_ESCF3B1YHQ9, PANB_EXIS2C4L6Q0, PANB_EXISA
A5FAQ5, PANB_FLAJ1Q0RFD5, PANB_FRAAAQ2J886, PANB_FRACC
Q14GL1, PANB_FRAT1A7NB32, PANB_FRATFQ2A4C6, PANB_FRATH
B2SFS9, PANB_FRATMA0Q7L2, PANB_FRATNQ0BMQ5, PANB_FRATO
Q5NF58, PANB_FRATTA4IWW6, PANB_FRATWB9M2A3, PANB_GEODF
Q5KXX2, PANB_GEOKAQ39V51, PANB_GEOMGQ74CG8, PANB_GEOSL
C5D3B3, PANB_GEOSWA4IQ61, PANB_GEOTNA5G3A0, PANB_GEOUR
Q7NMK3, PANB_GLOVIA9H9N2, PANB_GLUDAQ0BSQ3, PANB_GRABC
Q9KC87, PANB_HALH5A1WUU5, PANB_HALHLQ5V3P6, PANB_HALMA
B0R5P8, PANB_HALS3Q9HPT6, PANB_HALSAQ17WP8, PANB_HELAH
Q7VIU7, PANB_HELHPB0TC10, PANB_HELMIB6JKW5, PANB_HELP2
B5ZAF6, PANB_HELPGQ1CUB6, PANB_HELPHQ9ZM56, PANB_HELPJ
B2USM4, PANB_HELPSO25698, PANB_HELPYA9B2U4, PANB_HERA2
Q31FF5, PANB_HYDCUA2BMY4, PANB_HYPBUQ0C444, PANB_HYPNA
Q5QVR5, PANB_IDILOA8A9H3, PANB_IGNH4A6T221, PANB_JANMA
B5Y1P5, PANB_KLEP3A6T4T0, PANB_KLEP7Q1IHA5, PANB_KORVE
C5CFR2, PANB_KOSOTQ5X1M8, PANB_LEGPAA5IAR5, PANB_LEGPC
Q5ZS58, PANB_LEGPHQ5WTD7, PANB_LEGPLQ6AFH4, PANB_LEIXX
B0SAC5, PANB_LEPBAQ04VK1, PANB_LEPBJQ04XX5, PANB_LEPBL
B0STK1, PANB_LEPBPB1Y4K8, PANB_LEPCPQ72MN0, PANB_LEPIC
Q8EZ98, PANB_LEPINQ92AA6, PANB_LISINC1KWK2, PANB_LISMC
Q71YB3, PANB_LISMFB8DC24, PANB_LISMHQ8Y601, PANB_LISMO
A0AK07, PANB_LISW6B1HU19, PANB_LYSSCA0L3M6, PANB_MAGMM
Q2VZ01, PANB_MAGSAQ0AQE4, PANB_MARMMA6W2I3, PANB_MARMS
A1TYE6, PANB_MARN8B7KWY8, PANB_METC4Q605H0, PANB_METCA
A9W3L5, PANB_METEPQ1H3S0, PANB_METFKB1ZHG6, PANB_METPB
B1LTL1, PANB_METRJB0UQT7, PANB_METS4A4YED8, PANB_METS5
Q2RM79, PANB_MOOTAA0QEV5, PANB_MYCA1P0C2T4, PANB_MYCBO
A1KKR8, PANB_MYCBPQ9CBT0, PANB_MYCLEB2HHM7, PANB_MYCMM
Q73YI6, PANB_MYCPAA3Q1U4, PANB_MYCSJA1UID0, PANB_MYCSK
Q1B6P5, PANB_MYCSSP9WIL6, PANB_MYCTOP9WIL7, PANB_MYCTU
A0PNG6, PANB_MYCUAQ9L7B2, PANB_MYCVPQ1DAN9, PANB_MYXXD
Q3INP4, PANB_NATPDQ5F9F9, PANB_NEIG1B4RKE5, PANB_NEIG2
Q9JUY0, PANB_NEIMAQ9JZW6, PANB_NEIMBA1KTB1, PANB_NEIMF
Q0ADS2, PANB_NITECQ82Y18, PANB_NITEUQ1QMP7, PANB_NITHX
A9A2T9, PANB_NITMSQ2YAN9, PANB_NITMUQ3JCP9, PANB_NITOC
A6Q1X8, PANB_NITSBQ3SR08, PANB_NITWNQ5YZ95, PANB_NOCFA
A1SIB6, PANB_NOCSJQ8YWS8, PANB_NOSS1Q2G6P1, PANB_NOVAD
Q8ELF4, PANB_OCEIHQ311U7, PANB_OLEA2A1R5H8, PANB_PAEAT
A1TTV9, PANB_PARC0A6LA68, PANB_PARD8A1B2L0, PANB_PARDP
A7HYW1, PANB_PARL1Q7TTU0, PANB_PARMWB2JGD9, PANB_PARP8
B2SXC3, PANB_PARPJQ145E8, PANB_PARXLQ6D1X6, PANB_PECAS
C6DC47, PANB_PECCPB4SAH9, PANB_PELPBA1AUV8, PANB_PELPD
Q4FMW6, PANB_PELUBB4RAD7, PANB_PHEZHQ7N869, PANB_PHOLL
Q6LMJ6, PANB_PHOPRA6L3Y2, PANB_PHOV8A1VKS3, PANB_POLNA
Q12F40, PANB_POLSJB2RIF8, PANB_PORG3Q7MWM0, PANB_PORGI
B4S8V9, PANB_PROA2A3PEE4, PANB_PROM0A2C476, PANB_PROM1
A8G6C1, PANB_PROM2A2CB80, PANB_PROM3A2BY17, PANB_PROM5
Q319H9, PANB_PROM9Q93JX5, PANB_PROMAB4EUD3, PANB_PROMH
Q7TV48, PANB_PROMMQ7TU60, PANB_PROMPA2BSN1, PANB_PROMS
Q46JG1, PANB_PROMTQ48N86, PANB_PSE14Q15NV5, PANB_PSEA6
Q9ZEP8, PANB_PSEFSA8F498, PANB_PSELTA4XYC4, PANB_PSEMY
A5W974, PANB_PSEP1Q3K6Q6, PANB_PSEPFQ88DW9, PANB_PSEPK
B1J2C2, PANB_PSEPWQ888Q5, PANB_PSESMQ3ILK1, PANB_PSET1
Q4ZY86, PANB_PSEU2Q4FVG8, PANB_PSYA2Q1QEJ4, PANB_PSYCK
A1SSG9, PANB_PSYINA5WHD0, PANB_PSYWFQ9V0E1, PANB_PYRAB
Q8ZT69, PANB_PYRAEA4WMD4, PANB_PYRARA3MWA6, PANB_PYRCJ
Q8U1R2, PANB_PYRFUO58665, PANB_PYRHOA1RU92, PANB_PYRIL
B1YBD4, PANB_PYRNVQ8XW45, PANB_RALN1B2UBN8, PANB_RALPJ
Q2JZU0, PANB_RHIECQ1M4A0, PANB_RHIL3Q98NC9, PANB_RHILO
Q92NN1, PANB_RHIMEQ7UM39, PANB_RHOBAB6IX34, PANB_RHOCS
Q0SHJ0, PANB_RHOJRQ2IXB0, PANB_RHOP2Q07LA4, PANB_RHOP5
Q6N583, PANB_RHOPAQ215V6, PANB_RHOPBQ135K5, PANB_RHOPS
B3Q9V6, PANB_RHOPTQ2RP30, PANB_RHORTB7JVF9, PANB_RIPO1
A7NG79, PANB_ROSCSQ16DW5, PANB_ROSDOA5URA8, PANB_ROSS1
Q5LWP5, PANB_RUEPOQ1GLQ6, PANB_RUESTA1AW70, PANB_RUTMC
Q21F95, PANB_SACD2A4FA49, PANB_SACENQ97W44, PANB_SACS2
B5F833, PANB_SALA4A9MPM1, PANB_SALARQ57T73, PANB_SALCH
B5FIX8, PANB_SALDCB5R3E6, PANB_SALEPB5RHC1, PANB_SALG2
B4TK05, PANB_SALHSB4SUA8, PANB_SALNSQ5PIN3, PANB_SALPA
C0Q5P4, PANB_SALPCB5BL65, PANB_SALPKQ2S1H6, PANB_SALRD
Q8Z9D2, PANB_SALTIQ8ZRR0, PANB_SALTYQ09672, PANB_SCHPO
A1S3M7, PANB_SHEAMQ12JC6, PANB_SHEDOQ07XZ8, PANB_SHEFN
B0TTI2, PANB_SHEHHA3QHQ1, PANB_SHELPQ8EIG9, PANB_SHEON
A8H0D4, PANB_SHEPAA4YA61, PANB_SHEPCB8CTC6, PANB_SHEPW
A0L0R2, PANB_SHESAA8G084, PANB_SHESHQ0HMB1, PANB_SHESM
Q0HRH6, PANB_SHESRA1RG67, PANB_SHESWB1KEP6, PANB_SHEWM
B2U2Y1, PANB_SHIB3Q326A3, PANB_SHIBSQ32JW9, PANB_SHIDS
Q0T867, PANB_SHIF8Q83ME5, PANB_SHIFLQ3Z5M6, PANB_SHISS
C3MEL6, PANB_SINFNA6UB62, PANB_SINMWQ2NVR2, PANB_SODGM
Q1GR07, PANB_SPHALA7X6X7, PANB_STAA1A6U4X9, PANB_STAA2
Q2FDR0, PANB_STAA3Q2FV21, PANB_STAA8A5IW24, PANB_STAA9
Q2YWF9, PANB_STAABQ5HCV3, PANB_STAACA6QK86, PANB_STAAE
Q931E6, PANB_STAAMP65656, PANB_STAANQ6GDK4, PANB_STAAR
Q6G677, PANB_STAASA8Z3J9, PANB_STAATP65657, PANB_STAAW
B9DKF4, PANB_STACTQ5HL35, PANB_STAEQQ8CR20, PANB_STAES
Q4LA35, PANB_STAHJA3DPB2, PANB_STAMFQ4A0U0, PANB_STAS1
Q82AW2, PANB_STRAWQ9RKS2, PANB_STRCOB4SRY3, PANB_STRM5
B2FL67, PANB_STRMKA4VPM6, PANB_STUS1Q4JA70, PANB_SULAC
Q30PX5, PANB_SULDNC3N136, PANB_SULIAC4KKA3, PANB_SULIK
C3MK79, PANB_SULILC3MU48, PANB_SULIMC3NMB9, PANB_SULIN
C3N926, PANB_SULIYQ974Y0, PANB_SULTOQ2LTJ5, PANB_SYNAS
Q3A3I6, PANB_SYNC1Q31KK8, PANB_SYNE7A0LLW3, PANB_SYNFM
Q2JRY1, PANB_SYNJAQ2JNI1, PANB_SYNJBB1XQ35, PANB_SYNP2
Q5N1A6, PANB_SYNP6A5GRJ3, PANB_SYNR3Q0IC75, PANB_SYNS3
Q3AVB7, PANB_SYNS9Q3ALB9, PANB_SYNSCQ0B0P6, PANB_SYNWW
P52997, PANB_SYNY3B7IDK8, PANB_THEABQ47R98, PANB_THEFY
Q5JCY6, PANB_THEKOA6LMK5, PANB_THEM4Q9X251, PANB_THEMA
B9K819, PANB_THENNB0KC90, PANB_THEP3B0K365, PANB_THEPX
B1LAU5, PANB_THESQQ72LM0, PANB_THET2Q5SL86, PANB_THET8
Q8DM44, PANB_THEVBQ3SH83, PANB_THIDAC4L929, PANB_TOLAT
Q10WG3, PANB_TRIEIB3E5K9, PANB_TRIL1Q3M672, PANB_TRIV2
Q83HM1, PANB_TROW8Q83GK7, PANB_TROWTA1WDW4, PANB_VEREI
A5CX20, PANB_VESOHB7VK03, PANB_VIBA3A7MYX2, PANB_VIBC1
A5F975, PANB_VIBC3Q9KUD0, PANB_VIBCHC3LS82, PANB_VIBCM
Q87LV2, PANB_VIBPAQ8DC11, PANB_VIBVUQ7MHV4, PANB_VIBVY
Q8D2A5, PANB_WIGBRQ7M878, PANB_WOLSUQ8PLL1, PANB_XANAC
Q3BUL6, PANB_XANC5Q4UTV5, PANB_XANC8B0RTU1, PANB_XANCB
Q8P9T0, PANB_XANCPQ2P377, PANB_XANOMB2SJL8, PANB_XANOP
Q5H0A3, PANB_XANORA7IF97, PANB_XANP2B2I720, PANB_XYLF2
Q9PGR9, PANB_XYLFAB0U1Q2, PANB_XYLFMQ87EW0, PANB_XYLFT
P38122, PANB_YEASTA1JJN8, PANB_YERE8A7FM22, PANB_YERP3
Q1C3V8, PANB_YERPAB2K534, PANB_YERPBQ8ZBK8, PANB_YERPE
A9R1G2, PANB_YERPGQ1CLW0, PANB_YERPNA4TPV5, PANB_YERPP
Q66EG3, PANB_YERPSB1JK35, PANB_YERPY

View entry in original ENZYME format
View entry in raw text format (no links)
All UniProtKB/Swiss-Prot entries referenced in this entry, with possibility to download in different formats, align etc.
All ENZYME / UniProtKB/Swiss-Prot entries corresponding to 2.1.2.-
All ENZYME / UniProtKB/Swiss-Prot entries corresponding to 2.1.-.-
All ENZYME / UniProtKB/Swiss-Prot entries corresponding to 2.-.-.-